فراماسونری در ایران امروز

فراماسونری در ایران امروز،حسن عباسی

حسن عباسی ادعا کرده‌است نیویورک تایمز هر هفته راجع به او مطلب می‏زند و همیشه جلوی اسم او داخل پرانتز می‎‏‏نویسد: «The Kissinger of Islam». (کیسینجر اسلام) و از او با عنوان «The Big Brain Strategic» یاد می‎کند.

خبرنگار آفتاب در این مورد می‌گوید که در جستجوی آرشیو این روزنامه در اینترنت حتی یک با نام حسن عباسی پیدا نشده‌است. عباسی می‌گوید در سال ۵۰۰ سخنرانی برگزار می‌کند که در این صورت حتی در روزهای تعطیل، وی می‏‎بایست هر روز یک الی دو سخنرانی داشته باشند که منطقی به نظر نمی‌رسد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!