«هزینه‌‌ سنگین راندن احمدی‌نژاد از گردونه قدرت»

محمدصادق جوادی‌حصار، مدیر مسئول پیشین روزنامه “توس” می‌گوید که دلیل تلاش آقای خامنه‌ای برای حفظ احمدی‌نژاد آن است که بیرون راندن او از بازی، کار را برای خود نظام سخت‌ کرده و پرسش‌هایی پیش‌‌ می‌آورد که در نهایت به زیان خود خامنه‌ای تمام می‌شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!