آمریکا نیروی انتظامی ایران را این‌بار به خاطر سوریه تحریم کرد

دولت آمریکا نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده این نیرو و احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است.

وزارت خزانه داری و امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مشترک احمدرضا رادان را متهم کرده اند که در ماه آوریل سال جاری به دمشق سفر و درباره سرکوب معترضان سوری به مقام های امنیتی حکومت بشار اسد (کمکهای) “تخصصی” ارائه کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!