زحمت جنگ

لطفاً توجه صلحجو و جنگ- پرهیز خود را به این خبرمعطوف دارید:

“فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران امیرعلی حاجی‌زاده گفت: موشک‌های ایران حداکثر دو هزار کیلومتر برد دارند و بر اساس اهداف آمریکا در منطقه و رژیم صهیونیستی طراحی شده‌اند.

رژیم صهیونیستی ۱۲۰۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد اما در صورت بروز تهدید عملی ما قادر هستیم با موشکهای برد دو هزار کیلومتری از سمنان و دامغان نیز این رژیم را هدف قرار دهیم.

آمریکا زحمت ما را کم کرده و پایگاه‌های خود را در کشورهای اطراف مستقر کرده‌است به طوری که از فاصله ۱۲۰ کیلومتری تا ۷۰۰ کیلومتری در عمق افغانستان دارای پایگاه است.”

به عبارت دیگر؛ نتیجه منطقی آنکه اگر آمریکا به منطقه نیامده بود تا ” زحمت ” سپاه پاسداران را کم کند؛ این سپاه باید “زحمت ” بیشتری میکشید تا برود سراغ آمریکا.

سئوال:

آیا جهان آزاد اجازه خواهد داد نظام پر برکت مسلح به سلاح هسته ای هم بشود؟

آیا برای گریز از جنگی که اسلامیستها در پی آن هستند؛ در راستۀ سرنگونی آنها بدست مردم ایران، بجز تحریم کامل نفتی حتی از طریق قرنطینه و محاصرۀ دریایی، راه دیگری باقی مانده است؟

تبریک

http://www.cnn.com/2011/WORLD/meast/06/29/iran.missiles.tests/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!