پرونده‌ی کوی دانشگاه: حبس، جریمه و شلاق برای ۱۴ دانشجو!

چکیده :در جدیدترین حکم قضایی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تهران از طرف نهادهای قضایی جمهوری اسلامی صادر شده است، ۱۴ تن از دانشجویان این دانشگاه با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبه‌رو شده اند. صدور احکام حبس، جریمه نقدی و شلاق برای دانشجویان، که خود از شاکیان پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه بوده اند، در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است….

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!