گزارشگران بدون مرز و روزنامه‌نگاران آلمان: مریم مجد را آزاد کنید

سازمان گزارشگران بدون مرز و دو انجمن روزنامه‌نگاران در آلمان، به مقامات جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «تهیه‌ی گزارش ورزشی، تبهکاری نیست. مریم مجد فقط می‌خواست از تیم‌های فوتبال زنان شرکت‌کننده در مسابقات جام جهانی در آلمان عکس بگیرد. مقامات ایران باید این روزنامه‌نگار را فورا آزاد کنند».

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!