ایران: موشک های آزمایش شده قادر به حمل کلاهک اتمی نیست

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: “هیچ یک از موشک هایی که توسط ایران آزمایش شده توان حمل کلاهک اتمی را ندارد.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!