حکم جلب متهمان ترور حریری به دادستان لبنان داده شد

هیات اعزامی دادگاه ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، روز پنجشنبه، ۹ تیر (۳۰ ژوئن) در ملاقات با دادستان کل این کشور، ادعانامه و احکام بازداشت چهار فرد متهم به دست داشتن در این ترور را به او تسلیم کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!