آگهی تسلیت

بعد از تولید انبوه و عرضۀ اقتصاد، علوم انسانی، طب، مردم سالاری، جمهوری و … همه با پسوند “اسلامی “؛ آخرین تولیدی از ایندست ” کمیته حقوق بشر کشورهای اسلامی ” میباشد.

:

“در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی تصمیم گرفته شد که کمیته حقوق بشر کشورهای اسلامی تشکیل شود. مقر اصلی این کمیته در جده پایتخت عربستان خواهد بود.

به عبارت دیگر؛ بشر انواع مختلف دارد و بالطبع . برای نمونه؛ یک زن ریغوی بیسواد در بلاد کفر همان قدر ارزش حقوقی دارد که یک مرد سُر و مُر و گندۀ خداوندگار علم و هنر.

ولیکن در بلاد حیطه کاری “کمیته حقوق بشر کشورهای اسلامی ” یک زن سُر و مُر و گندۀ دانشمند تو مایۀ مادام کوری نصف یک مرد ریغوی ابله بیسواد حساب میشود و در خیلی چیزها اصلاً آدم حساب نمیشود منجمله در حق انتخاب لباس و نداشتن هوو.

این جا پا گذاشتن ها و خیز برداشتن ها برای به رسمیت شناختن بومی سازی حقوق جهان شمول بشر عاقبت خوشی نخواهد داشت.

تبریک به نظام پر برکت و همفکران؛ تسلیت به بنی آدم.

تبریک و تسلیت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!