‘ماموران اطلاعاتی ایران در آلمان فعال هستند’

در جدیدترین گزارش امنیتی وزارت کشور آلمان، به فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در آلمان اشاره شده است.

در این گزارش که به صورت سالانه منتشر می‌شود گفته شده وزارت اطلاعات ایران تلاش می‌کند در میان گروه‌های مخالف ایرانی که در آلمان فعال هستند، نفوذ کند.

در گزارش تازه امنیتی آلمان آمده است که یکی از روش‌های وزارت اطلاعات ایران برای کسب اطلاعات، مراجعه به کسانی است که برای دیدار بستگان خود و یا انجام فعالیت‌های حرفه ای به ایران سفر می‌کنند.

بنا بر این گزارش پایگاه‌های مورد استفاده این نهادها شامل سازمان‌های متعلق به ایران است که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!