ناصرالدین شاه و ۸۵ زن او

در سال ۱۸۴۲ میلادی، ویکتوریا ملکه انگلستان به ناصرالدین میرزا، پسر ۱۱ ساله وارث سلطنت قاجار، یک دوربین عکاسی را به عنوان هدیه میدهد که همین هدیه هوشیارانه ثبت تاریخ ایران را دگرگون میکند.

ناصرالدین به شدت به این وسیله علاقه پیدا میکند، به طوریکه دهه های بعدی زندگی خود را با استفاده از دوربین مذکور ثبت کرده است. این ویدئوی ۵۸ دقیقه ای شامل تصاویری است که اصولا قرار نبوده است توسط عموم دیده شوند شامل زنهای زیاد ناصرالدین شاه، مادر فاسد وی، دلقک ها، کاخ ها، جواهرات و غنائم ناصرالدین شاه، رقابت ها، توطئه ها، فساد، قتل های پنهانی و درگیری های سیاسی داخل حرمسرا، همچنین علاقه شدید شاه به گربه ای به نام “ببری خان” و …

ناصرالدین شاه در طول حیات خود ۸۵ زن صیغه و عقدی، و ۴۲ فرزند داشت که از آن میان ۱۸ نفر در کودکی در گذشتند. یکی از دغدغه‌های بزرگ دولت و دربار این بوده که شایع شده‌ بود زن‌های شاه می‌خواستند بدو جگر خرس بدهند تا اخته! (نازا و بدون مردانگی) شود و این سوژه گفتگوی زمامداران وقت بوده است. اکثر زنهای وی از طریق ازدواج موقت (صیغه) بلند مدت بوده اند که از لحاظ شرع شیعه مجاز میبودند. ازدواجها گاه سیاسی و گاه به عنوان قبول زنی به عنوان هدیه! انجام میشدند و گاه در هنگام کشورگشایی. زن‌های عقدی به ترتیب گلین خانم دختر شاهزاده احمد میرزا، خجسته خانم تاج الدوله دختر شاهزاده سیف الله میرزا، ستاره خانم تبریزی، شکوه السلطنه مادر مظفرالدین شاه و نوه فتحعلی شاه و جیران خانم فروغ السلطنه بودند.

Reference: http://ettelaat.net/11-juli/news.asp?id=57303&sort=Iran

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!