پیکر امام جمعه یزد تشییع شد +تصاویر

صفوف فشرده مردم یزد به چند کیلومتر می رسید به نحوی که با رسیدن پیکر مطهر
امام جمعه به مسجد حظیره، انتهای جمعیت هنوز در مسجد ملا اسماعیل قرار
داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!