زیباکلام: احمدی نژاد متوجه نیست که او قدرتی نداشت

به گزارش فرارو؛ استاد دانشگاه تهران معتقد است احمدی‌نژاد بدون طرح و برنامه به میدان آمده است، او در مواجه با جریان اصلی اصولگرایی برنامه‌ای ندارد.

به نظر زیباکلام توپ در زمین اوست و باقی ماندن و نماندن او در زمان باقی مانده ریاست جمهوری‌اش بستگی به آن دارد که تسلیم شود و پرچم سفید صلح را بالابرده و نگاه دارد. و یا توسط مجلس استیضاح شود و رای عدم کفایت بگیرد. وی در جواب این پرسش که آیا امکان دارد احمدی‌نژاد پایانی چون بنی صدر داشته باشد می‌گوید که او ممکن است استعفاء هم دهد.

وی با اشاره به پیشینه کارهای بدون برنامه احمدی نژاد قرار گرفتن در مقابل جریان اصلی اصولگرایی و قهر یازده روزه را بدون هر گونه برنامه و طرح دقیقی دانسته است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا احمدی‌نژاد در مواجهه با جریان اصلی اصولگرایی روی آراء خود حساب باز کرده است، آن را تائید کرد و گفت: «در پس ذهن احمدی نژاد زمانی که تصمیم می‌گی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!