غمزۀ خدایگان علی آقا رهبر

حتماً فرمایشات ↓ چند روز پیش حاج آقا محمد جواد لاریجانی؛ “دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه ” نظام پر برکت بر لوح خاطر مبارک حک شده است که:

“ما نه دموکرات ترین، تنها دموکراسی در منطقه هستیم ….ما امروز در مجلسمون نماینده کلیمی داریم، نماینده آشوری داریم، نماینده مسیحی داریم، خوب، اینها عین نماینده دیگر رأی میدن. یعنی نماینده کلیمیها یه رأی داره، همونجوریکه ریاست مجلس که برادر من هم هست اونم یه رأی داره.”

بسیار عالی، حالا ببینیم داداش حاج آقا محمد جواد که “ریاست مجلس ” را در کف با کفایتش داره راجع به ارزش کل آرای نمایندگان با حق رأی متساوی چی میگه.حاج علی آقا لاریجانی:

” حتی ما در مجلس گاهی چیزی را تصویب می‌کنیم، وقتی می‌فهمیم که نظر رهبری متفاوت است آن را عوض می‌کنیم.”

به عبارت دیگر؛ملت میتونه “نماینده انتخاب ” کنه که ” چیزی تصویب ” کنند؛ ولی یه غمزه و ابرو بالا انداختن خدایگان امام علی آقا رهبر به رأی همۀ ” نمایندگان ” ملت می چربه و می ارزه.

تبریک

پ.ن. راجع به فرمانبرداری “نمایندگان” این را هم ببینید پر بدک نخواهد بود http://www.digarban.com/node/1538

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!