همسر عبدالفتاح سلطانی بازداشت شد

آقای سلطانی در گفت و گو با بی بی سی فارسی ضمن اعلام این خبر گفت:”روز شنبه ۱۱ تیرماه احضاریه‌ای از طرف شعبه دوم بازپرسی مستقر در زندان اوین برای ایشان آمد و در آن نوشته بود برای ارائه پاره‌ای توضیحات به دادسرا مراجعه کند. براساس قانون ظرف سه روز وقت داشتیم تا مراجعه کنیم. امروز (سه شنبه ۱۴ تیرماه) به همراه دو نفر دیگر از همکارانم که وکالت همسرم را تنظیم کرده‌ایم، به دادسرا مراجعه کردیم. همسرم قبل از ظهر وارد زندان اوین شد و دیگر خارج نشد.”

آقای سلطانی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را دارد؛ از آن جمله پرونده‌های اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هاله اسفندیاری، تنی چند از نیروهای ملی مذهبی، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و تعدادی از کارکنان سازمان انرژی اتمی.

عبد الفتاح سلطانی، و کیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران سال ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!