علی شکوری راد: به دولت و شورای نگهبان اعتماد نداریم

شکوری راد در پاسخ به سئوالی، در وبلاگ خود نوشته است:« ما به این دولت و به این شورای نگهبان اطمینان نداریم و اگر اینها بخواهند به سیاق گذشته انتخابات برگزار کنند و نظارت مردمی موثر بر کار آنها نباشد، شرکت در انتخابات بی معنی است.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!