گنبدآهنين اسرائيل نمي‌تواند مانع موشك‌هاي ايران شود

خبرگزاري فارس:
يك نشريه آمريكايي معتقد است اسرائيل بايد ايران هسته‌اي را بپذيرد و خود
را براي اتفاق‌هايي كه ممكن است در آينده بين ايران و اسرائيل رخ دهد آماده
كند.

به گزارش خبرنگار
ديپلماسي عمومي و جنگ نرم خبرگزاري فارس، با شكست سال 2000 ارتش به اصطلاح
شكست ناپذير اسرائيل از حزب الله لبنان و به صدا درآمدن ناقوس زوال براي
اين رژيم ، اسرائيل اين بار با بهانه نزديك شدن ايران به سلاح هسته اي در
صدد به راه انداختن مسابقه تسليحاتي و تبعاً ناامني در منطقه است. سايت
خبري “اخبار آمريكا و گزارش جهاني ” نيز در همين راستا گزارشي به قلم
“لوئيس رنه برس ” و “جان تي چين ” منتشر نموده و در آن به بررسي گزينه‌هاي
اسرائيل براي مقابله با برنامه هسته‌اي ايران پرداخته است. “لوئيس رنه
برس ” استاد علوم سياسي و حقوق بين الملل در دانشگاه پوردو، و ژنرال
بازنشسته نيرو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!