یک میلیون و 258 هزار متر زمین های لویزان را بالا کشیدند

از جمله مزایای دولتی دیگری که به سمگا تعلق گرفته، امتیاز
ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام
خمینی(ره) به این شرکت خصوصی بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!