آزادی معصومه دهقان با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی

معصومه دهقان، فعال مدنی و همسر عبدالفتاح سلطانی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. وی که پس از دریافت یک احضاریه کتبی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، از روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه در بازداشت به سر می‌برد.
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!