کالیفرنیا تجارت با ایران را سخت‌تر می‌کند

اداره کل خدمات عمومی کالیفرنیا که تصدی انعقاد قرار‌داد‌های عمومی با این ایالت را عهده‌دار است،‌ با بیش از ۱۵۰ شرکت که وضعیت خود در زمینه دادوستد با ایران را به وضوح بیان کرده‌اند، قرار‌داد منعقد کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!