یک ریال برابر یک دلار

موضوع حذف چهار صفر از پول ملی کشور که طی چهار سال گذشته به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور مطرح بود، هم اکنون به مراحل جدی اجرایی خود رسیده است.  حذف چند صفر از پول ملی کشور پس از دستور رئیس جمهور در سال ٨٦ به صورت جدی مورد بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی قرار گرفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!