اعتصاب گسترده‏ی مردم کردستان در بيست و دومين سالگرد ترور دکتر قاسملو توسط جمهوری اسلامی

خبر با ای ميل
عليرغم اينکه رژيم از مدت‏ها قبل با اعمال شديدترين روش‏های سرکوب و ارعاب و فشار بر مردم کردستان کوشيده بود تا از برگزاری اعتصاب سراسری 22 تيرماه، در کردستان جلوگيری نمايد، مردم مبارز و آزاديخواه کردستان با تعطيلی بازارها و ساير متدهای مبارزه‏ی مدني، تروريسم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم نمودند.
اين در حالی است که از بامداد 21 تيرماه، به دليل ارسال پارازيت بر روی فرکانس تيشک TV، برنامه‏های اين تلويزيون بر روی فرکانس اصلی قطع شده است. دستگاه‏های سرکوبگر جمهوری اسلامی در کردستان، کليه‏ی خطوط و راه‏های ارتباطی از قبيل تلفن و اينترنت را به شدت محدود و کنترل نموده‏اند.

22 تیر 1390    18:33

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!