اين دستگاه چيني، هرساله ده ها ايرانی را به کام مرگ می کشد

عصر ايران
اختصاصی معماری نيوز: ورود فله ای کالاهای بی کيفيت چينی خسارات جبران ناپذيری را به توليدکنندگان و مصرف کنندگان ايرانی وارد می کند. اين اجناس با ظاهری فريبنده و قيمتی بسيار پايين در مقايسه با محصولات مشابه داخلي، بدون هيچگونه نظارت و گزينشی وارد سرزمين ايران می شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!