«نگاه شما»: تصاویر مراسم اعتکاف در آلمان

امسال توفیق داشتم  در مراسم اعتکاف با حضور شیخ حسین انصاریان در بزرگترین مسجد اروپا را که در هامبورگ آلمان است، شرکت کنم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!