وحوش دانشمند ایرانی

هر کی بتونه متن زیر را به زبان آدمیزاد ترجمه کند؛ ثواب محض و مضاف کرده.

گفت و گو با دکتر حسن عباسی در حاشیۀ همایش تحول در علوم انسانی دانشگاه تهران

تعریف علوم انسانی با تقسیم بندی کنونی علم، نوعی انحراف است.

باید توجه داشت که اپیدمولوژی و یا فراگیر­سازی‌شناسی پدیده علمی به روش­شناسی و آن نیز به فقه‌اللغه یا ترمینولوژی و آن نیز به ریشه­شناسی یا اتیمولوژی وابسته است. لذا اين لایه‌ها، بنای چهار طبقه‌ای منطبق بر همی را تشکیل می‌دهد که برای رسیدن به حکمت می‌بایست از اتیمولوژی تا اپیدمولوژی، برای همه مفاهیم تکمیل گردد.

ساختار تفکر غرب با شروع از فلسفۀ محض، بالغ بر هزار مورد از مفاهیم فلسفه‌های مضاف را از دل فلسفه محض استخراج میکند. سپس از دل هر فلسفۀ مضاف، مفاهیم بنیادینی به نام دکترین در مي‌آورند. آشنایی با دانش دكترينولوژی در غرب بسیار محدود و انحصاری است.”

شوربختی اینه که سرنوشت ایران و ایرانی سی و دو ساله که دست این وحوش دانشمند اسلامیست مالیخولیایی بوده که دارند چهار نعل میتازند تا یک جنگ دیگه را به همه تحمیل کنند.

آیا زمان آن نشده تلاشها را برای سرنگونی آنها یک کاسه کرد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!