روزه خواران دستگیر می‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم از مردم برای رعایت شئونات اسلامی و دینی در ایام ماه مبارک رمضان سال گذشته تشکر کرد و افزود: اگر افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان امسال در منظر عموم اقدام به روزه خواری کنند با برخورد قانونی مواجه و تحویل مقامات قضایی خواهند شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!