شرایط زندان های ایران؛ روایت چند زندانی

حمید یکی از زندانیانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت و چندین هفته را در زندان قزوین گذرانده است. او که مدتی در بند قرنطینه این زندان بوده و سپس به انفرادی منتقل شده، در مورد وضعیت بند قرنطینه به بی بی سی فارسی گفت:”بند قرنطینه زندان چیزی در حد فاجعه بود. این سالن ۹۳ تخت داشت و جمعیت ما ۱۹۳ نفر بود. چهار چشمه حمام و سرویس بهداشتی در اختیار این سالن بود. اما در عین حال برای استفاده از این سرویس ها به جز ساعت های نظافت و شب‌ها مشکلی نداشتیم. منتها معمولا باید در صف منتظر می ماندیم.”

حمید با اشاره به شرایط خوابیدن در این سالن چنین گفت: “خوابیدن اصطلاحی به نام کف خوابی داشت. تازه واردها بدترین جاها را می گرفتند. من روی سنگ های جلوی در هواخوری می خوابیدم. آدم ها چسبیده به هم، از پتوها به عنوان متکا استفاده می کردند. بیشتر پتوها بو می داد و وحشتناک کثیف بود. برای غلت زدن هم هیچ جایی نبود و باید همین طور … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!