یک شعر طنز در باره امام زاده سیار در اراک

امام زاده سيار،حاجتمو روا كن

من محتاج دعايم، بيا منو دعا كن

وضع و اوضاع خرابه،اوضاع رو رو براكن

دست راست اقا رو، هرچه زودتر شفا كن

خرافاتو بر انداز، رمالا رو فنا كن

احمدى و مشائى، به صد درد مبتلا كن

امام زمان و بيار، لعنت به امريكا كن

عدل و عدالت بيار، اين ملت و رها كن

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!