اسب خامنه ای

“ايمان مسجدی و سپهر ابراهيمی هر کدام به هشت سال زندان، محمدرضا گلی‌زاده، هانيه صاتع فرشی، به هفت سال زندان، حجت نيكويی و لادن مستوفی مآب به پنج سال زندان و امير لطيفی به هفت سال زندان و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.”

همه دانشجو و در بین ١٩ تا ٢٧ سال سن دارند. امروز سالگرد دستگیری آنها در نقاط مختلف ایران توسط سربازان بدنام امام زمان است.

جرم این دانشجویان نوشتن مطالبی در وبلاگ های خودشان بوده که به تریش قبای حضرات بر خورده و محتملاً به اسب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفته اند یابو.

شاید برای آنانی که در جوامع آزاد و نظام های متمدن زندگی میکنند؛ باور کردن این احکام برای “جرم ” نوشتن مشتی کلمات بسیار سخت و حتی غیر ممکن باشد. ولیکن این توحش ذاتی و اصلاح ناپذیر نظام پربرکت ایرانی کُش در سی و دو سال گذشته حقیقت ملموس وبال گردن ایران و ایرانی بوده است.

بر وجدانهای بیدار است که هرآنچه در توان دارند از به پایان رساندن این کابوس در بیداری دریغ نکنند.

پافشاری بر اعمال تحریم نفت بهترین راه برای شکستن کمر نظام پربرکت ایرانی کُش است که دارد به بیمۀ عمر بمب اتمی مسلح و جنگ دیگری بر ایرانیان تحمیل میکند.

تبریک

پ.ن. تبریک ویژه به قاضی سعید مرتضوی برای “تبرئه ” شدن از جرایم مربوط به جنایات در تجاوزگاه کهریزک.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!