يك موی محمد به صد تا تخت جمشيد

وقتی که سایۀ نظام پر برکت از سر جهان و ایرانی کم شد؛ در راستۀ آسیب شناسی، مراکز علمی ایران باید مکانیزم فکری ایرانیان خاک توسر شدۀ متنفر از ایران را مورد تحقیق قرار دهند.

یکی از آن ایرانیها صادق زیباکلام “اصلاح طلب ” استاد دانشگاه تهران و از همکاران حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش ) در “پاکسازی ” اساتید و دانشجویان دانشگاه ها در دوران انقلاب خوش عاقبت فرهنگی است.

به بخشی از حرفهای بامزۀ اخیر او توجه فرمایید:

“شما اگر به دانشكاه تهران بياييد و از دانشجويان من بپرسيد كه آيا آقای دكتر زيبا كلام عيد نوروز را به شما تبريك مي گويد يا نه يك دانشجو هم پيدا نمي كنيد كه بگويد آقای دكتر زيبا كلام عيد نوروز را تبريك مي گويد.مي دانيد چرا؟ چون من آن را خيلي قبول ندارم، از نظر من عيد، دو عيد قربان وعيد فطر هست همان دو عيدی كه رسول الله جشن گرفته وبزرگ دانسته است.

شما به صورت تيغ انداخته من نگاه نكنيد من يك موی محمد بن عبدالله را به صد تا كوروش، داريوش، خشايار و گذشته ايران، تخت جمشيد وپرسپوليس نمي‌دهم.”

عارضۀ خاک توسری نان خوری به نرخ روز در بین اسلامیست های “صورت تیغ انداخته ” پیرو راه شارلاتان علی شریعتی و معتاد به نقل قول پراندن بجا و بیجا از کارل پُوپر؛ بسیار متداول و حالت اپیدمی دارد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!