در دوازدهمين سالگرد درگذشت احمد شاملو

در دوازدهمين سالگرد درگذشت احمد شاملو، ياران و دوستداران‌اش در عصرِ روز ۲ مرداد بر سر مزار او يادش را گرامي مي‌دارند.كانون نويسندگان ايران


۳۰ تيرماه ۱۳۹۰
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!