نیاز فوری

 

 

 

 

به یک مفسّر سیاسی ورزیده که بتونه فاجعه غم انگیز بمبگذاری و تیراندازی در شهر اسلو را خلاصه یه جورایی که خودش بهتر میدونه  یه سرش رو به نیروگاه اتمی‌ بوشهر وصل کنه، بعدش اون یکی‌ طرفش رو هم بچسبونه به کمپ اشرف و بقیه داستان…نیاز فوری داریم.

داوطلبان با جیگرکی کورش باستانی در بورلی هیلز تماس بگیرن.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!