به ياد مـاشـاءالله بــامـری موسيقدان بلوچ که امروز به خاک سپرده شد

امـــروز پيکر مـاشـاءالله بــامـری يکی از نوازندگان و خواننده های سرشناس و صاحب سبک و نامدار بلوچ در قطعه هنرمندان گورستان شهرستان زادگاهش ايرانشهر، که شهر دلگان قبلاً جزوی از آن بود، به خاك سپرده شد. بامری که بعد از چندين ماه جدال با سرطان روده، ديروز در سن ۶۰ سالگی دار فانی را وداع کرد، نه تنها يکی از پيشکسوتان و مقام دان های خلاق موسيقی بلوچی بود بلکه جزوء مفاخر هنری استان سيستان و بلوچستان و ايران شناخته می شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!