زندان در جمهوری اسلامی هم برای ما شیرین است

عباس امیری فر كه مدتی را در بازداشت بود، اكنون پس از آزادی در گفت‌وگویی در خصوص دلایل بازداشتش می‌گوید: زندان در جمهوری اسلامی هم برای ما شیرین است و اگر هزار بار هم ما را بكشند، باز هم مطیع رهبری هستیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!