سفر میرحسین موسوی به سوریه

دیروز هشت سوری دیگر بدست وحوش بعثی بشار اسد به قتل رسیدند. خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد:

   تظاهرات امروز در سوریه طبق معمول بعد از پایان مراسم نماز جمعه آغاز شد. در شهر حما در شمال دمشق، که یک منبع دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد ‏تظاهرکنندگان آنرا بیشتر از ٦٠٠٠٠٠ نفر تخمین زده است، تظاهرکنندگان خواستار وحدت ملی و سقوط ‏رژیم بشار اسد شدند.

از آنجا که طبق گزارشات معتبر متعدد؛ وحوش اعزامی نظام پر برکت در کنار نوچه های حزب اللهی لبنانی آنان در کشتار سوری ها نقش اساسی دارند؛

از آنجا که نظام پر برکت شدیداً نیازمند خاتمه یافتن تظاهرات و ادامۀ حیات تنها متحدش میباشد؛

با در نظر گرفتن نحوه پایین کشیدن تدریجی فیتیلۀ تظاهرات میلیونی در ایران و بجای ترغیب تظاهرات صلح آمیز، صدور بیانیه های سریالی و منشورهای عحیب غریب و خواستن “بازگشت به دوران طلایی امام ” خمینی و نه سقوط رژیم؛

و با در نظر گرفتن “حبس خانگی ” متخصصین ابقاء نظام در شرایط بحرانی؛

به نظام پربرکت پیشنهاد میشود برای زیارت و استخوان سبک کردن و تدریس هنر ابقاء نظام از طریق تظاهر کنندگان را مأیوس و به خانه هایشان بازگرداندن؛  رهبران بخش اسلامیست جنبش سبز به سوریه عاریه داده شوند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!