2مرداد :کشته و زخمی شدن ٦ تن ديگر از نيروهای سپاه در سردشت

دانشجونيوز:منابع خبری از کشته شدن سه تن از نيروهای سپاه پاسداران در درگيری با نيروهای پژاک در شب گذشته خبر دادند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!