اژه‌ای: پرونده سعید مرتضوی باز است

آقای اژه‌ای گفته که پرونده قاضی سعید مرتضوی همچنان مفتوح است.  سعید مرتضوی اخیراً با رد اتهاماتش در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرده بود که تبرئه شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!