جزئیات دقیق نحوه ترور شهید رضایی‌نژاد+عکس

مرحوم رضایی همسر و دخترش را جلوی در ساختمان پیاده کرده و زمانی که قصد
داشته خودرو را داخل پارکینگ بگذارد، دو نفر به سمت وی تیراندازی کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!