یک شعر طنز در باره دفتر کار امام جمعه شیراز

اينم دفتر اقا

كنار تخت جمشيد

نزديك باغ ارم

تو وسط اون باغا

 

اينم دفتر اقا

توى ارگ كريم خان 

تو يك جاى مجلل

تو يكى از اطاقا

 

اينم دفتر اقا

شده وارث سعدى

شده وارث حافظ

با اون دوست و رفيقا

 

اينم دفتر اقا 

نشسته جن ميگيره

مقابل جند ريشو

جلوى اين الاغا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!