احمدی نژاد چهار وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

خبرگزاری های ایران گزارش داده اند که مهدی غضنفری برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا شیخ الاسلامی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمد عباسی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و رستم قاسمی برای وزارت نفت به مجلس معرفی می شوند.

سه تن از وزیران پیشنهادی از وزرای سابق کابینه احمدی نژاد هستند که اکنون سرپرستی وزارتخانه ها را بر عهده دارند ولی سرتیپ رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران وزیر پیشنهادی تازه برای وزارت نفت معرفی شده است.

نمایندگان مجلس ایران روز هشتم تیرماه، به تشکیل دو وزارتخانه جدید به نام های وزارت “کار، تعاون و رفاه اجتماعی” و وزارت “صنعت، معدن و تجارت” رای مثبت دادند.

با تشکیل دو وزارتخانه جدید، کلیه وظایفی و اختیارات و همچنین امکانات، تعهدات، اعتبارات و نیروی انسانی ۵ وزارتخانه ادغام شده، به وزارتخانه های “کار، تعاون و رفاه اجتماعی” و وزارت “صنعت و معدن و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!