فیلم مستند: احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی

مستندی درباره زندگی احمد شاملو. در این فیلم زندگی احمد شاملو و همسرش آیدا سرکیسیان در سال های آخر زندگی این شاعر مورد بررسی قرار گرفته است. همراه با دیدگاه های شاعران و نویسندگان برجسته ایران درباره احمد شاملو، از جمله محمود دولت آبادی، محمد قاضی، جواد مجابی بهرام بیضایی، ناصر تقوایی به همراه شعر خوانی هایی از احمد شاملو و آیدا سرکیسیان.

http://www.megavideo.com/?v=R01HEGKT

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!