٢٣ سال

چند روز پیش گوران هادیج، یکی دیگر از متهمین به جرایم جنگی منجمله قتل عام مسلمانان غیر نظامی در یوگسلاوی سابق؛ به دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه تحویل داده شد.

٢٣ سال پیش در چنین روزهای تابستانی؛ “رهبر ” کنونی، سید علی خامنه ای “رئیس جمهور ” بود. در آنزمان، یکی از رهبران بخش اسلامیستی جنبش سبز کنونی، میرحسین موسوی خامنه، که از خویشاوندان خامنه ای است، “نخست وزیر ” بود. مابقی دانه درشتهای اسلامیست مانند رفسنجانی، خاتمی و کروبی هم شغلهای کلیدی داشتند.

بنا بر اسناد و شواهد غیرقابل انکار؛ در آن تابستان هزاران ایرانی اسیر در زندانها قتل عام شدند و مخفیانه در گور های دسته جمعی بدون نام و نشان دفن گردیدند.

آنانی که اعلام میکنند رهایی از چنگال استبداد سی و سه ساله منوط به همکاری با مقامات نظام پربرکت است؛ سیستمی که عملکرد خود را بر اساس دستور العمل ٢٣ سال شرح داده شدۀ علی دشتی بنیان نهاده؛ اگر کارگزار و لابیگر اسلامیست ها نباشند، ساده اندیش و سخت در اشتباهند.

به عبارت دیگر؛ جای متهمین به جنایت علیه بشریت در ایران در کنار گوران هادیج و همدستانش است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!