متهم شدن تعدادی از بهائیان ایران به اقدام علیه امنیت ملی

بنا بر گزارش های منتشر شده، اتهام های یازده نفر از بهاییان ایران که حدود ۹ هفته پیش دستگیر شده بودند، اعلام شده است.

این افراد از مدیران و کارکنان یک موسسه آموزش عالی نیمه حضوری و آنلاین بودند که با هدف تامین نیازهای تحصیلی جوانان بهایی که بعد از انقلاب از ورود به دانشگاه های دولتی محروم بوده اند، تاسیس شده است.

پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت بازداشت شدگان به اقدام علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی متهم شده اند.

به گفته خانم ثابتی علت این اتهام فعالیت در “آموزش عالی بهائیان” بوده است.

خانم ثابتی با ابراز نگرانی درباره وضع بازداشت شدگان گفت: “از موقعیت این یازده نفری که در بازداشت هستند، اطلاعی نداریم ولی بر اساس رفتار جمهوری اسلامی با بقیه زندانیان بسیار نگران هستیم. برای این که اتهامی که زده شده بسیار قوی و شدید است. هیچ کدام از بهائیان در قبل به وکیل دسترسی نداشته اند.”<... >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!