احمدی‌نژاد: منتقدان دولت بی‌اطلاع و عوام فریب‌اند

احمدی‌نژاد منتقدان دولت را متهم کرد که به دنبال جوسازی و عوام فریبی هستند.  وی ضمن دفاع از عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم گفت که اجازه نخواهد داد عده‌ای که دغدغه مردم و مملکت را ندارد برای دولت نسخه بپیچند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!