اووو… فرغون رو

بعد از بررسی‌های کارشناسانهٔ زبان شناسی‌، مشخص شد که کارل ارف، او فرتوونا را به زبان فارسی‌ نوشته است. این کشف بزرگ را به همه فارسی‌ زبانان تبریک میگویم. من موفق شدم بخش اعظم این اثر موسیقایی بزرگ را کُدیابی نمایم، ما بقی‌ این وظیفه بزرگ و خطیر بر دوش علاقمندان سنگینی‌ می‌کند؛ موفق باشید. توجه داشته باشید که لهجهٔ اروپایی بر گویش اثر گذاشته و همین مشکل رمز گشایی را دو چندان می‌کند

اووو… فرغون رو

ول…. کُن اون رو

سر تا پاتو از اینا بریز

زنده اس جرجیس

آب ریخت جرجیس

بیچاره حسابی‌ ریخت

خوب شد پوره ات

حفظ کُن صورت

عود و این چیزا چیه؟

نجس زیاده….مطرب زیاده

دیس و این فرودگاه چیه؟

سستی بد نیست….اسکی بد نیست

رفتم تو گلدون بریز….

ساطور مایوس…والا سالوس

زندگییشو دور بیریز

مگوم بات ها

مثل لات ها

میگی‌ با رندی: تنیس

……………

رمز گشایی شد تا۱:۳۱

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!