ایران به روایت عدد و رقم

از کشف ۹ هزار امامزاده تا انجام ۴۴ درصد از قتل‌ها با قمه و شمشیر

اعداد و ارقام بعضی اوقات حامل واقعیاتی شگفتی‌آفرین هستند. رادیو فردا نگاهی دارد به آمار و ارقامی که هفته گذشته در ایران بر سر زبان‌ها بوده‌اند

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!