در جلسه نمایندگان با خامنه ای چه گذشت؟

پس از برخورد تند نمایندگان با احمدی نژاد در جلسه معرفی وزیر ورزش و قطع سخنان وی با فریادهای «دو دو»، اخبار حکایت از احضارهیات رئیسه مجلس به بیت رهبرجمهوری اسلامی وانتقاد شدید آیت الله خامنه ای از رفتار مجلسیان داشت؛ روح الله حسینیان، نماینده حامی دولت در مجلس از قول رهبر جمهوری اسلامی این برخورد را رذیلانه خوانده بود. اینک متن کامل سخنان خامنه ای در این جلسه و پاسخ مجلسیان که در اختیار روز قرار گرفته در زیر می آید.

این متن عینا از نوار پیاده شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!