سینمای معاصر ترکیه

سینمای ترکیه در مسیر پیشرفت قرار دارد – فیلم‌های داخلی از محصولات
هالیوود پیشی می‌گیرند، افزون بر این، فیلم‌ها موضوعات تازه و حساس را
دستمایه قرار می‌دهند. با این حال، زیر ظاهر پر زرق و برق ماشین “سینمای
ترکیه”، یک جعبه‌دنده‌ی قدیمی کار می‌کند. سینمای ترکیه که ده سال پیش با
یک دوجین فیلم تولید سالانه در پایین‌ترین حد خود بود، به طرزی بی‌سابقه
گسترش پیدا کرده است – سال ۲۰۰۹ شصت فیلم تولید شد، که خیلی‌هایشان
فیلم‌های هنری موفق در صحنه‌ی بین‌الملی بودند.

با توجه به پر خرج بودن محصولی به‌نام “فیلم سینمایی” و با وجود بحران
اقتصادی جهانی، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه تولید این همه فیلم از لحاظ
مالی ممکن می‌شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!