فیلم مستند: به اسم کهریزک – کاری از: مبارزان سال 57

با استناد به گزارش شهود عینی از درون زندان ها و بازداشتگاه ها تصویری واقع بینانه و منصفانه را از پشت پرده ی پرونده های سیاسی ایران ارائه می دهد. با اشاره به چهار پرونده و شرح شیوه های پیچیده بازجوئی و با استفاده از فیلم های رسمی از بازجوئی متهمان ردیف چندم قتل های زنحیره ای که به تأیید رئیس مرکز انقلاب اسلامی رسیده است. این فیلم با استفاده از آرشیو صدا و سیما و سازمان قضائی نیروهای مسلح توسط گروهی از مبارزان سال 57 تهیه شده است.

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!