وزیر امور خارجه ایران: برنامه اتمی به عقب باز نمی‌گردد

وزیر خارجه ایران، تاکید ورزیده که برنامه های هسته ای این کشور بازگشت ناپذیر است، و سفیر جمهوری اسلامی در عربستان برای دعوت از کارشناسان اتمی سعودی اعلام آمادگی کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!